Tagarchief: vitaliteitsregeling

Levensloop, vitaliteitssparen 2013

Per 1 januari 2013 zou het vitaliteitssparen worden ingevoerd. De levensloopspaarders zouden dan hun tegoed kunnen omzetten zonder belastingheffing. Het vitaliteitssparen is echter niet ingevoerd en de omzetting van het tegoed op de levensloopregeling is dus niet mogelijk.

Hoe werkt het nu ?
Spaarders die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 spaartegoed hadden, kunnen nog blijven sparen in de levensloopregeling. Zij bouwen geen levensloopverlofkorting meer op, maar mogen wel zelf bepalen waaraan zij het geld uitgeven. Als zij in 2013 hun tegoed in 1 keer opnemen, betalen zij belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond, en dus 20% is belastingvrij. Dit voorkomt dat deelnemers in een hoger tarief belasting zouden moeten betalen, omdat hun inkomen ineens gestegen is. Als het geld eenmaal is opgenomen, kunnen zij niet meer bijstorten.
Als een spaarder door blijft sparen, betaalt deze vanaf 2013 geen sociale zekerheidspremies meer over het bedrag dat maandelijks ingelegd wordt op een levenslooprekening. Dit leidt tot een lagere uitkering in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Vanaf 2013 mogen de spaarders hierbij zelf bepalen waarvoor ze het spaartegoed gebruiken; het hoeft dus niet meer per se gebruikt te worden om een periode van verlof financieel te overbruggen.
Het is ook mogelijk tot 1 januari 2022 door te sparen en het tegoed gespreid op te nemen. Als zij het geld opnemen, gelden de normale regels voor de belastingheffing over het tegoed.

Als een spaarder per 31 december 2011 minder dan € 3.000op de levenslooprekening had :
De levensloopregeling eindigt. Het gehele levenslooptegoed wordt begin 2013 in één keer belast. Hierbij heeft de spaarder een belastingvoordeel. Is het levenslooptegoed op 1 januari 2013 gelijk aan of lager dan het levenslooptegoed op 31 december 2011? Dan wordt 80% van het levenslooptegoed op 1 januari 2013 belast (20% van dat tegoed is onbelast).
Bedraagt het levensloopslooptegoed op 1 januari 2013 meer dan het levenslooptegoed op 31 december 2011? Dan wordt, naast 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011, het verschil tussen het levenslooptegoed op 1 januari 2013 en het levenslooptegoed op 31 december 2011 volledig belast. De tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting wordt hierbij verrekend.

Spaarloonregeling
Ook de spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Het opgebouwde bedrag komt vrij in 2012, maar deelnemers kunnen hun tegoed ook laten staan. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven.

Vitaliteitsregeling, laatste nieuws per oktober 2011

Vitaliteitssparen
Gaat in per 1 januari 2013.
Medewerkers en ondernemers (ook zzp-ers) kunnen meedoen aan deze spaarvorm.
Er zijn geen opnamedoelen, je kunt het gespaarde bedrag zonder opgave van reden opnemen.
Stortingen zijn aftrekbaar in box 1 (loonbelasting en inkomstenbelasting), het saldo op de rekening telt niet mee bij box 3 (vermogen) en pas bij opname ga je belasting betalen.
Maximaal fiscaal vrije saldo is 20.000 euro en je mag maximaal fiscaal vriendelijk 5.000 euro per jaar sparen.
Opnemen vanaf de 62-jarige leeftijd is beperkt tot 10.000 per jaar.

Spaarloon
Wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. De opgebouwde tegoeden komen in 2012 vrij, maar kunnen ook nog blijven staan.

Tip : Doe je nog niet mee aan de spaarloonregeling en wil je snel voordeel…. Stort dan in december 2011 613,00 euro (het maximale bedrag) op je spaarloonrekening en neem dit in januari 2012 weer op. Dan heb je fiscaal voordeel.

Levensloop
Wordt per 1 januari 2012 afgeschaft.
Voor deelnemers aan de levensloop is een overgangsregeling gemaakt. Deze is :
* Heb je op 31 december 2011 meer dan 3.000,00 euro op de rekening, dan blijft de regeling bestaan en mag je dus ook verder sparen conform de levensloopvoorwaarden. De levensloopverlofkorting (max 201,00 euro per jaar) komt te vervallen. Deze groep deelnemers mag zelf kiezen of de levensloopregeling in 2013 wordt omgezet in een vitaliteitsspaarrekening, zonder belastingheffing.

* Heb je minder dan 3.000 euro op je levenslooprekening staan per 31 december 2011, dan mag je niet meer bijsparen. Het tegoed moet je opnemen voor verlof in 2012 en/of in 2013. Ook mag je de levensloop in 2013 omzetten naar een vitaliteitsspaarrekening, zonder belastingheffing. Heb je per 31 december 2013 nog saldo op de levenslooprekening staan, dan wordt het geld uitbetaald, onder inhouding van de belasting.

Zet je de levensloopregeling vanaf 1 januari 2014 of later om naar vitaliteitssparen, wordt er vanaf 20.000 euro belasting geheven.
Je mag niet tegelijkertijd aan levensloop en aan vitaliteitssparen meedoen.
Je mag ook niet een vitaliteitsspaarrekening weer omzetten in een levenslooprekening.

Spaarloon, levensloop en vitaliteitsregeling

Het kabinet is van plan om de spaarloonregeling en de levensloopregeling in elkaar schuiven tot ‘de vitaliteitsregeling’ die erg lijkt op de levensloopregeling (belastingvrij sparen om verlof op te kunnen nemen). Feitelijk verdwijnt de spaarloonregeling.

De ideeen nu zijn dat er met ingang van 1 januari 2012 niet meer ingelegd kan worden op een spaarloonrekening. De rekening zelf blijft nog bestaan.

De vitaliteitregeling (van kracht per 1 januari 2013) is eigenlijk gewoon een levensloopregeling, maar dan zonder mogelijkheid om het geld te gebruiken om eerder te stoppen met werken.
De vitaliteitsregeling is bedoeld om verlof te bekostigen voor zorg, sabbaticals, reizen, omscholing, een eigen bedrijf beginnen, demotie of deeltijdpensioen.

Zoals gezegd, dit is een voornemen. Volg de media vooral voor het laatste nieuws.