Tagarchief: uwv

Uitnodiging seminar wo 16 september 2015, 09.00 – 10.30 uur, update arbeidsrecht

Hiermee maak ik je attent op een workshop die Nyctea organiseert in samenwerking met Anne Els Bos van InHuis Advocatuur en Renate Popken van De Afdeling Personeelszaken.

De workshop gaat over de juridische wijzigingen die per 1 juli 2015 hebben plaatsgevonden en hoe dit nu in de praktijk uitwerkt.

Onderwerpen die aan bod komen :

 • Ontslag via UWV
 • Ontslag via Kantonrechter
 • Ontslag via een beëindigingsovereekomst
 • Reeks van contracten
 • Transitievergoeding
 • Behandeling van vragen van de deelnemers over deze onderwerpen

Anne Els zal ingaan op wat de ervaringen tot nu toe zijn en welke tips en trucs er inmiddels zijn bedacht.
Mocht je nu al een vraag hebben waarvan je het fijn vindt dat Anne Els hier tijdens dit seminar aandacht aangeeft, vermeldt dit dan bij de aanmelding. Het moet wel een vraag zijn die verband houdt met bovenstaande punten.

Nadere informatie :
Locatie  : Zandweg 117 in De Meern (in het gebouw van Zpot/De Afdeling Personeelszaken
Datum   : woensdag 16 september 2015
Tijdstip  : 09.00 tot 10.30 uur, inloop vanaf 08.30 uur
Spreker : Anne Els Bos, arbeidsrechtadvocaat, zie www.inhuisadvocatuur.nl
Kosten  : € 49,00 inclusief BTW, u ontvangt een factuur

Iedereen is welkom !

Aanmelden en vragen :
Stuur een email naar Annemiek Pie, via annemiek.pie@nyctea.nl en stel jouw vraag, of meldt je aan.

Wij hopen je te zien !

Sociaal Akkoord, ontslagrecht en transitievergoeding

Steeds meer wordt duidelijk welke afspraken zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord, tussen werknemers, werkgevers en de 2e kamer. In deze update gaat het over het ontslagrecht en de transitievergoeding.

Per 1 januari 2016 wordt het ontslagrecht gemoderniseerd.

Het UWV gaat ontslagaanvragen wegens reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid toetsen,
De kantonrechter gaat oordelen over verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens een arbeidsconflict of disfunctioneren.

Wijst het UWV het verzoek om toestemming voor ontslag af, dan kan de werkgever de kantonrechter om ontbinding verzoeken; de rechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV. Wijst het UWV het verzoek toe, dan kan de werknemer de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen.
Bij cao kunnen sociale partners toetsing van het ontslag door een door hen in te stellen sectorcommissie – in plaats van het UWV – overeenkomen. Is zo’n commissie ingesteld, dan kunnen sociale partners in de cao afwijken van het afspiegelingsbeginsel.

Nieuw ten opzichte van de huidige situatie is ook dat de werknemer twee weken bedenktijd krijgt bij een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Transitievergoeding, gouden handdruk

Bij ontslag van een werknemer die twee jaar of langer in dienst is, gaat de werkgever een transitievergoeding betalen, tenzij het ontslag samenhangt met ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en een half maandsalaris over de volgende dienstjaren, met een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris indien dat meer bedraagt dan € 75.000.
Scholingskosten komen in mindering op de vergoeding.
Heeft een werknemer 10 of meer dienstjaren, dan geven dienstjaren boven de leeftijd van 50 jaar tot 2020 recht op een transitievergoeding van één maandsalaris per dienstjaar, waarbij er een uitzonderingsregeling komt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Bij cao kan worden afgeweken van de regels betreffende de transitievergoeding.

Wijzigingen van het UWV, per 1 januari 2013

Premiekorting door mobiliteitsbonus

Vanaf 1 januari 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus als u iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

U krijgt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. De premiekorting die u ontvangt is:

 • € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft.
 • € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer minimaal het minimumloon verdient.
 • € 3.500 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer met loondispensatie bij u gaat werken.

Premiekorting 62-plusser

De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt.

Duur proefplaatsing wijzigt in 2013

De periode waarin iemand op proef bij u kan werken (proefplaatsing) is gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 is dat 2 maanden.

Heeft u een vacature? En twijfelt u of een kandidaat geschikt is voor een functie in uw bedrijf? Dan kunt u samen met de werknemer een proefplaatsing aanvragen. Geven wij toestemming? Dan mag hij 2 maanden op proef bij u werken. Tijdens de proefplaatsing betaalt u de werknemer geen loon. Hij houdt tijdens de proefplaatsing namelijk zijn uitkering(en). Stopt de uitkering tijdens de proefplaatsing? Bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt? Dan stoppen wij met betalen.

Verlenging van de proefplaatsing

In uitzonderlijke gevallen is 2 maanden te kort. Dan kunt u bij ons, als het om een werknemer gaat met een ziekte of handicap, verlenging van de proefplaatsing aanvragen. Wij beoordelen dan of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

Voorwaarden voor proefplaatsing

 • Proefplaatsing is mogelijk voor een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. U vult samen met de werknemer het aanvraagformulier in: Aanvragen proefplaatsing. De werknemer kan pas bij u beginnen na toestemming van UWV.
 • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt.
 • U sluit voor de werknemer een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering af.
 • U verklaart dat u bereid bent om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

Werknemer met een WW-uitkering moet 3 maanden werkloos zijn

Biedt u een werknemer met een WW-uitkering een proefplaatsing aan? Dan moet hij minimaal 3 maanden werkloos zijn. En wij verwachten dat hij zonder die proefplaatsing moeilijk aan werk komt. Dit geldt niet bij een van de onderstaande situaties:

 • De werknemer is jonger is dan 27 jaar en heeft geen startkwalificatie.
 • De werknemer had, vóór hij WW kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. En hij kan niet meer werken in zijn oude functie.

Tarieven deskundigenoordeel stijgen

De tarieven voor een deskundigenoordeel gaan op 1 januari 2013 omhoog. De prijs voor werkgevers wordt € 400. Dit bedrag is meer in overeenstemming met de werkelijke kosten.

U (of uw werknemer) kan een deskundigenoordeel aanvragen als de re-integratie dreigt vast te lopen, bijvoorbeeld door een verschil van inzicht. Als u er samen niet uitkomt, ook niet met hulp van uw bedrijfsarts of arbodienst, kan UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie geven.