Tagarchief: salarisstrook

Stijging van de lonen in 2013

Ook in 2013 wordt de stijging van de lonen losgekoppeld van de prijsstijgingen en inflatiecijfers die bijv. het CBS publiceert. Het CBS heeft een gemiddelde prijsstijging in 2012 berekend van 2,5%.

Volgens de diverse onderzoeken op basis van de inmiddels afgesloten CAO’s zullen de lonen in 2013 gemiddeld met 1,6% stijgen. Dit gaat om CAO’s die in 2013 of later aflopen en dus al in 2011 en/of in 2012 zijn gesloten.

Het verschil is dus 0,9% en is feitelijk een achteruitgang in koopkracht.

Overigens is het goed om te weten dat in de meest recent afgesloten CAO’s eind 2012, de stijging van de lonen maar 1,05% is. En ook goed om te weten is dat er gemiddeld minder CAO’s gesloten zijn rond dit tijdstip. Dit zal ongetwijfeld komen omdat de onderhandelaars het niet eens kunnen worden over de loonstijgingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Gemiddelde stijging lonen (1,3%) is minder dan de inflatie (2,6%)

De inflatie tot op heden in 2011 is 2,6%. De loonkosten zijn in de zelfde periode gemiddeld 1,3% gestegen. De stijging van de lonen is gebaseerd op de stijging van de lonen in de CAO’s. 75% van de CAO’s zijn voor 2011 inmiddels afgesloten en de loonstijgingen die hierin zijn afgesproken, zijn opgenomen in het gemiddelde percentage van 1,3. In deze 75% van de CAO’s zijn echter grote verschillen.  De overheid-CAO’s zijn maar voor 44% bekend, in de profit sector was dit voor 82%.

Electronische salarisstroken

Sinds 1 juli 2010 mag de werkgever de salarisstrook electronisch toezenden. Hiertoe is artikel 7:626 BW aangepast (hierin stond dat de werkgever verplicht is om een schriftelijke opgave te doen van het salaris en de inhoudingen).  Dit mag overigens alleen als de werknemer hiermee instemt en het moet mogelijk zijn voor de werknemer dat de strook toegankelijk is voor latere raadpleging.

Tip : als u als werkgever dit wilt, maak hiervan dan vermelding in de arbeidsovereenkomst. Dan is de werknemer geinformeerd en door ondertekening, stemt deze ook gelijk in met de electronische verzending van de salarisstrook.