Tagarchief: salarisberekening

Stijging van de lonen in 2013

Ook in 2013 wordt de stijging van de lonen losgekoppeld van de prijsstijgingen en inflatiecijfers die bijv. het CBS publiceert. Het CBS heeft een gemiddelde prijsstijging in 2012 berekend van 2,5%.

Volgens de diverse onderzoeken op basis van de inmiddels afgesloten CAO’s zullen de lonen in 2013 gemiddeld met 1,6% stijgen. Dit gaat om CAO’s die in 2013 of later aflopen en dus al in 2011 en/of in 2012 zijn gesloten.

Het verschil is dus 0,9% en is feitelijk een achteruitgang in koopkracht.

Overigens is het goed om te weten dat in de meest recent afgesloten CAO’s eind 2012, de stijging van de lonen maar 1,05% is. En ook goed om te weten is dat er gemiddeld minder CAO’s gesloten zijn rond dit tijdstip. Dit zal ongetwijfeld komen omdat de onderhandelaars het niet eens kunnen worden over de loonstijgingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Gemiddelde stijging lonen (1,3%) is minder dan de inflatie (2,6%)

De inflatie tot op heden in 2011 is 2,6%. De loonkosten zijn in de zelfde periode gemiddeld 1,3% gestegen. De stijging van de lonen is gebaseerd op de stijging van de lonen in de CAO’s. 75% van de CAO’s zijn voor 2011 inmiddels afgesloten en de loonstijgingen die hierin zijn afgesproken, zijn opgenomen in het gemiddelde percentage van 1,3. In deze 75% van de CAO’s zijn echter grote verschillen.  De overheid-CAO’s zijn maar voor 44% bekend, in de profit sector was dit voor 82%.

Wijzigingen werknemers- en werkgeversverzekeringen per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de berekening van de diverse premies voor werknemers en werkgevers. (Bron : Trouw 3 januari 2011)

Verzekering                                           Werknemers Werkgevers
AOW                                                       17,90% 
ANW                                                         1,10% 
AWBZ                                                     12,15% 
WAO, WIA-basispremie (AoF)                                        5,10%
WGA-rekenpremie                                                            0,62%
Awf-premie                                                                         4,20%
ZVW-bijdrage                                                                      7,75%
UFO-premie                                                                        0,78%
UFO-premie ERD ZW                                                        0,72%
Sector premie gemiddeld                                                   1,90%
Verplichte Bijdrage Kinderopvang                                   0,34%
Onderwerp                                                                       Max.jaarloon
Max. premieloon werknemersverzekeringen              € 49.297,00
Max. bijdrageloon ZVW                                                   € 33.427,00
Franchise Awf-premie                                                     € 16.965,00

Toelichting
Aof = arbeidsongeschiktheidsfonds
UFO =  uniforme opslag kinderopvang
Sector premie = WW, vangnet ZW en WGA
Awf = algemeen werkloosheids fonds