Tagarchief: proefplaatsing

Wijzigingen van het UWV, per 1 januari 2013

Premiekorting door mobiliteitsbonus

Vanaf 1 januari 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus als u iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

U krijgt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. De premiekorting die u ontvangt is:

  • € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft.
  • € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer minimaal het minimumloon verdient.
  • € 3.500 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer met loondispensatie bij u gaat werken.

Premiekorting 62-plusser

De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt.

Duur proefplaatsing wijzigt in 2013

De periode waarin iemand op proef bij u kan werken (proefplaatsing) is gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 is dat 2 maanden.

Heeft u een vacature? En twijfelt u of een kandidaat geschikt is voor een functie in uw bedrijf? Dan kunt u samen met de werknemer een proefplaatsing aanvragen. Geven wij toestemming? Dan mag hij 2 maanden op proef bij u werken. Tijdens de proefplaatsing betaalt u de werknemer geen loon. Hij houdt tijdens de proefplaatsing namelijk zijn uitkering(en). Stopt de uitkering tijdens de proefplaatsing? Bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt? Dan stoppen wij met betalen.

Verlenging van de proefplaatsing

In uitzonderlijke gevallen is 2 maanden te kort. Dan kunt u bij ons, als het om een werknemer gaat met een ziekte of handicap, verlenging van de proefplaatsing aanvragen. Wij beoordelen dan of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

Voorwaarden voor proefplaatsing

  • Proefplaatsing is mogelijk voor een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. U vult samen met de werknemer het aanvraagformulier in: Aanvragen proefplaatsing. De werknemer kan pas bij u beginnen na toestemming van UWV.
  • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt.
  • U sluit voor de werknemer een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering af.
  • U verklaart dat u bereid bent om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

Werknemer met een WW-uitkering moet 3 maanden werkloos zijn

Biedt u een werknemer met een WW-uitkering een proefplaatsing aan? Dan moet hij minimaal 3 maanden werkloos zijn. En wij verwachten dat hij zonder die proefplaatsing moeilijk aan werk komt. Dit geldt niet bij een van de onderstaande situaties:

  • De werknemer is jonger is dan 27 jaar en heeft geen startkwalificatie.
  • De werknemer had, vóór hij WW kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. En hij kan niet meer werken in zijn oude functie.

Tarieven deskundigenoordeel stijgen

De tarieven voor een deskundigenoordeel gaan op 1 januari 2013 omhoog. De prijs voor werkgevers wordt € 400. Dit bedrag is meer in overeenstemming met de werkelijke kosten.

U (of uw werknemer) kan een deskundigenoordeel aanvragen als de re-integratie dreigt vast te lopen, bijvoorbeeld door een verschil van inzicht. Als u er samen niet uitkomt, ook niet met hulp van uw bedrijfsarts of arbodienst, kan UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie geven.