Tagarchief: premies

Wijzigingen werknemers- en werkgeversverzekeringen per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de berekening van de diverse premies voor werknemers en werkgevers. (Bron : Trouw 3 januari 2011)

Verzekering                                           Werknemers Werkgevers
AOW                                                       17,90% 
ANW                                                         1,10% 
AWBZ                                                     12,15% 
WAO, WIA-basispremie (AoF)                                        5,10%
WGA-rekenpremie                                                            0,62%
Awf-premie                                                                         4,20%
ZVW-bijdrage                                                                      7,75%
UFO-premie                                                                        0,78%
UFO-premie ERD ZW                                                        0,72%
Sector premie gemiddeld                                                   1,90%
Verplichte Bijdrage Kinderopvang                                   0,34%
Onderwerp                                                                       Max.jaarloon
Max. premieloon werknemersverzekeringen              € 49.297,00
Max. bijdrageloon ZVW                                                   € 33.427,00
Franchise Awf-premie                                                     € 16.965,00

Toelichting
Aof = arbeidsongeschiktheidsfonds
UFO =  uniforme opslag kinderopvang
Sector premie = WW, vangnet ZW en WGA
Awf = algemeen werkloosheids fonds