Tagarchief: pensioen

AOW uitbetaling vanaf de 65-ste verjaardag

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de AOW pas met ingang van de 65-ste verjaardag uitbetaald. Nu is dat nog met ingang van de 1e van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dit is een bezuinigingsmaatregel van het kabinet en levert ongeveer 60 miljoen per jaar op.

Welke consequenties heeft dit voor u als werkgever ?
Normaal betaalt u als werkgever het salaris tot aan de maand waarin de medewerker 65 jaar wordt. Per 1 januari 2012 moet dit dus worden tot aan de verjaardag van de medewerker. Feitelijk betekent dit dus dat u langer salaris moet doorbetalen en de medewerker moet dan ook langer doorwerken. Dus echt tot aan zijn 65-stje verjaardag.

Dit is nog een voorstel en moet nog behandeld worden in de 2e Kamer.