Tagarchief: ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof naar 26 weken

  Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen als u zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. U hebt per kind één keer recht op ouderschapsverlof.

Wanneer hebt u recht op ouderschapsverlof?

U hebt recht op ouderschapsverlof als u minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt en zorgt voor een kind jonger dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Als u meer kinderen hebt, kunt u voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen.

Adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen
U kunt ook ouderschapsverlof krijgen voor uw adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet bij u wonen.

Hoe lang duurt ouderschapsverlof?

Vanaf 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. De verlenging geldt alleen als u voor dat kind vóór 1 januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof hebt opgenomen of gedeeltelijk hebt opgenomen. 

Als u voor een kind al  vóór 1 januari 2009 (gedeeltelijk) verlof  hebt opgenomen, gelden de ‘oude regels’: er bestaat slechts recht op 13 weken ouderschapsverlof .

Standaard geldt dat u één jaar lang voor de helft van uw werkweek gaat werken. Als u bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, gaat u voor één jaar 16 uur per week werken en hebt u 16 uur per week ouderschapsverlof. Voor verlof opgenomen vóór 1 januari 2009 geldt een periode van een half jaar.

Mag u uw ouderschapsverlof spreiden?

In overleg met uw werkgever kunt u het ouderschapsverlof spreiden. Dit kan op de volgende manieren:

  • U kunt het verlof over een langere periode uitsmeren dan twaalf maanden.
  • U kunt meer uren verlof per week opnemen. U kunt bijvoorbeeld voltijds verlof opnemen.   
  • U kunt het verlof opsplitsen in maximaal zes gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren.

Als u voor een kind al vóór 1 januari 2009 (gedeeltelijk) verlof hebt opgenomen, gelden de ‘oude regels’:

  • Uw kunt het verlof  over een langere periode dan zes maanden uitsmeren.
  • U kunt meer uren verlof per week opnemen. U kunt bijvoorbeeld voltijds verlof opnemen.  
  • U kunt het verlof opsplitsen in twee of drie gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren.

U mag het onderbroken ouderschapsverlof dan op een latere datum opnemen. U blijft dus recht houden op ouderschapsverlof.

Aansluitend op het bevallingsverlof
Na de bevalling heeft de moeder recht op minstens tien weken bevallingsverlof. U kunt het ouderschapsverlof hierop laten aansluiten. Bij het aanvragen van het ouderschapsverlof weet u nog niet exact wanneer uw baby wordt geboren. In uw aanvraag geeft u dan aan wat volgens u de vermoedelijke ingangsdatum van het ouderschapsverlof is.

Welke gevolgen heeft ouderschapsverlof voor uw inkomen?

U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof hebt opgenomen. De uren dat u eventueel blijft werken, krijgt u uiteraard doorbetaald.

Welke gevolgen heeft ouderschapsverlof voor uw vakantiedagen?

Tijdens uw ouderschapsverlof bouwt u geen vakantiedagen op. Als u naast uw ouderschapsverlof gedeeltelijk blijft werken, bouwt u over de uren dat u werkt wel vakantierechten op.

Wat gebeurt er als u ziek wordt tijdens uw ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof loopt gewoon door als u ziek wordt tijdens dit verlof.

(bron www.szw.nl)