Opzegtermijn in tijdelijk dienstverband

Er is nog wel eens onduidelijkheid over het wel of niet opnemen van een opzegtermijn in een tijdelijk dienstverband. In dit bericht willen wij deze onduidelijkheid graag oplossen.

 Geen opzegtermijn opnemen

Dit betekent dat u als werkgever, en dit geldt ook voor de werknemer, het tijdelijk dienstverband niet tussentijds kan opzeggen. Dus ook niet als u ontevreden bent over het functioneren van de medewerker. Beide partijen zijn dus min of meer gedwongen om het tijdelijke dienstverband uit te dienen.

De praktijk leert dat als u tussentijds naar de rechter gaat om een tijdelijk dienstverband voortijdig te laten beëindigen (zelfs als u een goede reden heeft, zoals disfunctioneren), de rechter in het algemeen twee besluiten zal nemen :

  1. Het tijdelijk dienstverband wordt tussentijds beëindigd, conform het verzoek van de werkgever.
  2. De werknemer krijgt in het algemeen een schadevergoeding ter grootte van de resterende looptijd van het tijdelijke dienstverband.

Wel opzegtermijn opnemen

Neemt u wel een opzegtermijn op in het tijdelijke dienstverband, kan de schadevergoeding beperkt worden tot de opzegtermijn.  E.e.a natuurlijk afhankelijk van de situatie en de reden van tussentijds opzeggen. Maar de kans dat de schadevergoeding lager is, is een stuk hoger.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Deeltijd WW, informatie voor werkgevers

Deeltijd-WW

Heeft u als werkgever minder werk door de economische crisis? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van deeltijd-WW. Dit is een nieuwe regeling waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt om hun werknemers in dienst te houden. U kunt uw werknemers tijdelijk minder laten werken zonder dat u ze hoeft te ontslaan, indien de aangewezen vertegenwoordiging van werknemers hiermee instemt. Zo kunt u uw werknemers weer inzetten als de economische situatie verbetert.
Onder aangewezen vertegenwoordiging van werknemers wordt verstaan:

Als de urenvermindering 20 of meer werknemers betreft: de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden). Dat wil zeggen de vakbonden met leden in uw onderneming.

Als de urenvermindering minder dan 20 werknemers betreft: een andere vertegenwoordiging van werknemers, zoals een ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (Pvt).

Deeltijd-WW houdt in dat uw werknemers tijdelijk minder uren gaan werken. Na de periode van deeltijd-WW moeten zij weer hun oorspronkelijke aantal uren gaan werken.
Voor de uren die uw werknemers tijdelijk niet werken, kunnen zij een WW-uitkering krijgen als zij aan de voorwaarden voor WW voldoen. Over het aanvragen leest u meer op Aanvragen van deeltijd-WW.

U maakt met de aangewezen vertegenwoordiging van werknemers afspraken over scholing, zodat u uw werknemers beter kunt inzetten of dat zij beter in staat zijn elders werk te krijgen mocht u ze toch moeten ontslaan. Ook spreekt u af dat u het mogelijk maakt dat uw werknemers kunnen worden gedetacheerd; dan gaan uw werknemers tijdelijk bij een andere werkgever werken.

Het UWV heeft voor vragen over deeltijd-WW een apart telefoonnummer geopend: (088) 898 20 08. U kunt het UWV bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Houd uw loonheffingennummer bij de hand als u belt. het UWV kan u dan sneller van dienst zijn.

(bron www.uwv.nl)

Delen, natuurlijk !Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter