Vitaliteitsregeling, laatste nieuws per oktober 2011

Vitaliteitssparen
Gaat in per 1 januari 2013.
Medewerkers en ondernemers (ook zzp-ers) kunnen meedoen aan deze spaarvorm.
Er zijn geen opnamedoelen, je kunt het gespaarde bedrag zonder opgave van reden opnemen.
Stortingen zijn aftrekbaar in box 1 (loonbelasting en inkomstenbelasting), het saldo op de rekening telt niet mee bij box 3 (vermogen) en pas bij opname ga je belasting betalen.
Maximaal fiscaal vrije saldo is 20.000 euro en je mag maximaal fiscaal vriendelijk 5.000 euro per jaar sparen.
Opnemen vanaf de 62-jarige leeftijd is beperkt tot 10.000 per jaar.

Spaarloon
Wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. De opgebouwde tegoeden komen in 2012 vrij, maar kunnen ook nog blijven staan.

Tip : Doe je nog niet mee aan de spaarloonregeling en wil je snel voordeel…. Stort dan in december 2011 613,00 euro (het maximale bedrag) op je spaarloonrekening en neem dit in januari 2012 weer op. Dan heb je fiscaal voordeel.

Levensloop
Wordt per 1 januari 2012 afgeschaft.
Voor deelnemers aan de levensloop is een overgangsregeling gemaakt. Deze is :
* Heb je op 31 december 2011 meer dan 3.000,00 euro op de rekening, dan blijft de regeling bestaan en mag je dus ook verder sparen conform de levensloopvoorwaarden. De levensloopverlofkorting (max 201,00 euro per jaar) komt te vervallen. Deze groep deelnemers mag zelf kiezen of de levensloopregeling in 2013 wordt omgezet in een vitaliteitsspaarrekening, zonder belastingheffing.

* Heb je minder dan 3.000 euro op je levenslooprekening staan per 31 december 2011, dan mag je niet meer bijsparen. Het tegoed moet je opnemen voor verlof in 2012 en/of in 2013. Ook mag je de levensloop in 2013 omzetten naar een vitaliteitsspaarrekening, zonder belastingheffing. Heb je per 31 december 2013 nog saldo op de levenslooprekening staan, dan wordt het geld uitbetaald, onder inhouding van de belasting.

Zet je de levensloopregeling vanaf 1 januari 2014 of later om naar vitaliteitssparen, wordt er vanaf 20.000 euro belasting geheven.
Je mag niet tegelijkertijd aan levensloop en aan vitaliteitssparen meedoen.
Je mag ook niet een vitaliteitsspaarrekening weer omzetten in een levenslooprekening.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *