Levensloop, vitaliteitssparen 2013

Per 1 januari 2013 zou het vitaliteitssparen worden ingevoerd. De levensloopspaarders zouden dan hun tegoed kunnen omzetten zonder belastingheffing. Het vitaliteitssparen is echter niet ingevoerd en de omzetting van het tegoed op de levensloopregeling is dus niet mogelijk.

Hoe werkt het nu ?
Spaarders die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 spaartegoed hadden, kunnen nog blijven sparen in de levensloopregeling. Zij bouwen geen levensloopverlofkorting meer op, maar mogen wel zelf bepalen waaraan zij het geld uitgeven. Als zij in 2013 hun tegoed in 1 keer opnemen, betalen zij belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond, en dus 20% is belastingvrij. Dit voorkomt dat deelnemers in een hoger tarief belasting zouden moeten betalen, omdat hun inkomen ineens gestegen is. Als het geld eenmaal is opgenomen, kunnen zij niet meer bijstorten.
Als een spaarder door blijft sparen, betaalt deze vanaf 2013 geen sociale zekerheidspremies meer over het bedrag dat maandelijks ingelegd wordt op een levenslooprekening. Dit leidt tot een lagere uitkering in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Vanaf 2013 mogen de spaarders hierbij zelf bepalen waarvoor ze het spaartegoed gebruiken; het hoeft dus niet meer per se gebruikt te worden om een periode van verlof financieel te overbruggen.
Het is ook mogelijk tot 1 januari 2022 door te sparen en het tegoed gespreid op te nemen. Als zij het geld opnemen, gelden de normale regels voor de belastingheffing over het tegoed.

Als een spaarder per 31 december 2011 minder dan € 3.000op de levenslooprekening had :
De levensloopregeling eindigt. Het gehele levenslooptegoed wordt begin 2013 in één keer belast. Hierbij heeft de spaarder een belastingvoordeel. Is het levenslooptegoed op 1 januari 2013 gelijk aan of lager dan het levenslooptegoed op 31 december 2011? Dan wordt 80% van het levenslooptegoed op 1 januari 2013 belast (20% van dat tegoed is onbelast).
Bedraagt het levensloopslooptegoed op 1 januari 2013 meer dan het levenslooptegoed op 31 december 2011? Dan wordt, naast 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011, het verschil tussen het levenslooptegoed op 1 januari 2013 en het levenslooptegoed op 31 december 2011 volledig belast. De tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting wordt hierbij verrekend.

Spaarloonregeling
Ook de spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Het opgebouwde bedrag komt vrij in 2012, maar deelnemers kunnen hun tegoed ook laten staan. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven.

Delen, natuurlijk !Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *