Deeltijd WW, informatie voor werkgevers

Deeltijd-WW

Heeft u als werkgever minder werk door de economische crisis? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van deeltijd-WW. Dit is een nieuwe regeling waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt om hun werknemers in dienst te houden. U kunt uw werknemers tijdelijk minder laten werken zonder dat u ze hoeft te ontslaan, indien de aangewezen vertegenwoordiging van werknemers hiermee instemt. Zo kunt u uw werknemers weer inzetten als de economische situatie verbetert.
Onder aangewezen vertegenwoordiging van werknemers wordt verstaan:

Als de urenvermindering 20 of meer werknemers betreft: de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden). Dat wil zeggen de vakbonden met leden in uw onderneming.

Als de urenvermindering minder dan 20 werknemers betreft: een andere vertegenwoordiging van werknemers, zoals een ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (Pvt).

Deeltijd-WW houdt in dat uw werknemers tijdelijk minder uren gaan werken. Na de periode van deeltijd-WW moeten zij weer hun oorspronkelijke aantal uren gaan werken.
Voor de uren die uw werknemers tijdelijk niet werken, kunnen zij een WW-uitkering krijgen als zij aan de voorwaarden voor WW voldoen. Over het aanvragen leest u meer op Aanvragen van deeltijd-WW.

U maakt met de aangewezen vertegenwoordiging van werknemers afspraken over scholing, zodat u uw werknemers beter kunt inzetten of dat zij beter in staat zijn elders werk te krijgen mocht u ze toch moeten ontslaan. Ook spreekt u af dat u het mogelijk maakt dat uw werknemers kunnen worden gedetacheerd; dan gaan uw werknemers tijdelijk bij een andere werkgever werken.

Het UWV heeft voor vragen over deeltijd-WW een apart telefoonnummer geopend: (088) 898 20 08. U kunt het UWV bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Houd uw loonheffingennummer bij de hand als u belt. het UWV kan u dan sneller van dienst zijn.

(bron www.uwv.nl)

Delen, natuurlijk !Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *