1 januari 2012, afloop tijdelijke maatregel 4 contracten voor jongeren

Op 1 januari 2012 loopt de tijdelijke maatregel af, die per uitzondering toestaat dat jongeren tot 27 jaar 4 opeenvolgende tijdelijke contracten mogen hebben in 4 jaar (in plaats van 3 contracten in 3 jaar). Alhoewel er nog een kans is dat deze tijdelijke maatregel verlengd kan worden, is ons idee dat dit niet gaat gebeuren. Immers, de crisis is zo ongeveer wel voorbij.

Echter, de vraag doet zich nu voor wat er gaat gebeuren als het straks 1 januari 2012 is. Hoe zit het dan met de contracten van jongeren tot 27 jaar. Lopen die dan door, of wordt dat per 1 januari 2012 omgezet ?

Het antwoord is als volgt.

  • Als eerst is het van belang om te bepalen wanneer de medewerker 27 jaar wordt. Per deze datum, ookal is het voor 1 januari 2012, wordt het dan lopende 4e contract automatisch omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit geldt dus ook ingeval de medewerker in het 4e contract, na 1 januari 2012 27 jaar wordt.
  • Als de medewerker nog geen 27 jaar is en het is nog voor 1 januari 2012, is er nog niets aan de hand. Een 4e contract loopt dan van rechtswege af. Dit geldt ook voor 4e contracten die gesloten zijn voor 1 januari 2012 en die dus in 2012 of later aflopen. ook deze lopen van rechtswege af. Er is dus geen opzegging nodig, het dienstverband loopt automatisch af.
  • Voor de goede orde, als een medewerker tijdens de looptijd van het 3e contract 27 jaar wordt, is er niets aan de hand, want het 3e contract loopt binnen 3 jaar gewoon van rechtswege af. Let op, als de jongere in 2011 27 jaar wordt, maar de som van de 3 contracten is langer dan 3 jaar, dan wordt het weer wel omgezet in onbepaalde tijd.

Mag je een medewerker in december 2011 nog een 4e tijdelijk contract aanbieden ?
Ja, dat mag, zolang het 4e contract maar binnen de totale looptijd van 4 jaar, van de 4 contracten bij elkaar opgeteld blijft. Stel je hebt 3 x een half jaar contract gegeven, dan zou je theoretisch in december 2011 nog een 4e contract van 2,5 jaar kunnen aanbieden. Dit 4e contract loopt dan van rechtstwege af. Let wel op dat de medewerker tijdens het 4e contract geen 27 jaar wordt, want dan wordt het dan lopende contract automatisch omgezet naar onbepaalde tijd.

Wat gebeurt er na 1 januari 2012 ?
Alhoewel er nog een mogelijkheid is dat deze uitzondering nog wordt verlengd, gaan wij daar niet van uit. Dat zal tzt wel bekend worden. Er van uitgaande dat per 1 januari 2012 deze tijdelijke maatregel afloopt, geldt de gewone regel weer, dat er in 3 jaar tijd 3 tijdelijke contracten kunnen worden aangeboden, zonder overigens leeftijdsbepalingen.

Heb je vragen, plaats een reactie, of stuur een email naar mailbox@nyctea.nl

Delen, natuurlijk !Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *